M I E S Z K A N I E
M A M   D O    W Y N A J Ę C I A

OPIS MIESZKANIA 

  mieszkanie położone w Centrum Włocławka - Al. Chopina 32
  mieszkanie 2-pokojowe, dwustronne,
      (duży pokój - 15,2 m2, mały pokój - 11,7 m2, kuchnia - 10,5 m2),    
  powierzchnia użytkowa 50,7 m2,
  mieszkanie w bloku, środkowe (ciepłe) z balkonem, II piętro,
  blok ocieplony z zewnątrz,
  urządzona kuchnia,
  duża lodówka "Beko" (RCSA300K30WN),
  pralka "Electrolux" AEG,
  światłowód w bloku - możliwość wykupienia internetu + TV - oferta Netii
(pełna oferta),
  możliwość wykupienia "kablówki" w SatFilmie
(pełna oferta),
  mieszkanie częściowo umeblowane, m.in.: segment, szafa z drzwiami suwanymi, stoły, krzesła, biurko, kanapa,

  duże okna drewniane,

  podłoga - parkiet,

  drzwi wejściowe antywłamaniowe GERDA,

  bardzo spokojna klatka schodowa,

  miejsca parkingowe przy bloku,
  dogodne położenie w centrum Włocławka,
  świadectwo energetyczne lokalu,
  umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego 
(Na czym polega? - informacja na dole strony).

 
KONTAKT 
Tel.:  664 600 900
   E-mail:    marek-k50@wp.pl

http://www.mieszkanie.nstrefa.pl

 
Widok od Al. Chopina 
 Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Widok od podwórza 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Pokój duży 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Pokój mały 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Kuchnia 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Przedpokój 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Łazienka 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Balkon 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
 
Układ mieszkania - plan 
Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć
 

Kliknij, aby powiększyć
 
Film 
Link do filmu:  https://youtu.be/Zce4H02depo 

Plan miasta z zaznaczonym położeniem mieszkania (kolor niebieski) 
Kliknij, aby powiększyć
 
Mapka satelitarna części miasta Włocławek
z zaznaczonym położeniem mieszkania
(kolor czerwony) 
Kliknij, aby powiększyć
 
Na czym polega umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego - jest szczególnym rodzajem najmu, który został wprowadzony do polskiego prawa na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150) - został uregulowany w art. 19a-19e cytowanej ustawy. Gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności niż w przypadku zwykłego najmu. Najem okazjonalny bowiem zabezpiecza prawa wynajmującego, przede wszystkim prawo do eksmisji uciążliwego lokatora. Należy bowiem pamiętać, że na podstawie zwykłej umowy najmu właściciel nieruchomości ma ograniczone prawa, jeśli chce się pozbyć niechcianego lokatora, najemcę chronią bowiem przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepisy dotyczące najmu okazjonalnego są natomiast przepisami szczególnymi, a zgodnie z zasadą "lex specialis derogat legi generali" (łac.) prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólnym. W tym przypadku prawem ogólnym będą przepisy o najmie w kodeksie cywilnym oraz przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepisy najmu okazjonalnego ograniczają natomiast w pewnym stopniu prawa lokatorów, a poszerzają prawa wynajmujących. Zgodnie z art. 19e ustawy o ochronie lokatorów w przypadku najmu okazjonalnego wyłącza się zastosowanie szeregu przepisów tej ustawy, które m.in. służą ochronie lokatorów.
 
Ustawa nakłada na wynajmującego i najemcę obowiązek dołączenia do umowy następujących dokumentów, bez których umowa nie będzie miała charakteru umowy najmu okazjonalnego, a zwykłej umowy najmu. Dokumenty te mają zabezpieczyć bezproblemowy przebieg procedury opuszczenia mieszkania w momencie wygaśnięcia umowy bądź po jej wcześniejszym wypowiedzeniu:
  1. Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu;
  2. Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu; w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy (umowa najmu okazjonalnego może zostać wypowiedzona przez właściciela na piśmie, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia) (Załącznik 1);
  3. Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym (Załącznik 2).
Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia określonego w umowie. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, wynajmujący doręcza mu pisemne żądanie opróżnienia lokalu, w którym określa termin opróżnienia lokalu. Jeśli najemca nie opróżni lokalu w tym terminie, wynajmujący składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu – oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji. Warto podkreślić, że do najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny zabraniający eksmisji od 1 listopada do 31 marca. Eksmisję z lokalu wynajmowanego okazjonalnie można przeprowadzić nawet w stosunku do kobiet w ciąży, nieletnich, niepełnosprawnych i obłożnie chorych (do lokalu podanego w oświadczeniu).
 
Kliknij, aby powiększyć
 
Kliknij, aby powiększyć
KONTAKT 
Tel.:  664 600 900
   E-mail:    marek-k50@wp.pl

http://www.mieszkanie.nstrefa.pl

    
stat4u
  
 
 
Status oferty    
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !